M?ody bokser Kuba walczy o ?ycie po debiucie na ringu w Great Yarmouth

Atlantis Tower Great Yarmouth. James Bass

Atlantis Tower Great Yarmouth. James Bass - Credit: Eastern Daily Press © 2016

W szpitalu m?ody bokser walczy o ?ycie, zapad?szy w ?pi?czk? po podczas swojej pierwszej amatorskiej walki.

Kuba Moczyk z Great Yarmouth walczy o ?ycie, zapad?szy w ?pi?czk? po doznaniu zagra?aj?cego ?yciu uszkodzenia mózgu w czasie trzeciej rundy walki na Atlantis Arenie w sobot? wieczorem.

Dwudziestodwulatek zosta? zabrany do szpitala uniwersyteckiego Jamesa Pageta, gdzie pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Jego bli?niacza siostra Magdalena powiedzia?a nam: „Trenowa? od dawna, nie móg? si? doczeka? kiedy dostanie si? na ring. To by?o jego marzenie. Byli?my sobie bliscy i rozmawiali?my ka?dego dnia po jego treningu. Mimo ?e chcia? by? bokserem, by? uprzejmym, mi?ym cz?owiekiem. Nigdy nikogo nie skrzywdzi?. Po prostu chcia? pokaza? co potrafi, i przynie?? dum? swojemu zespo?owi.'

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Aurelijusa Keree, który twierdzi ?e jest 'g??boko zasmucony' tym co si? sta?o.


You may also want to watch:


Translation provided by Dina Pilarczyk.

Most Read

Become a Supporter

This newspaper has been a central part of community life for many years. Our industry faces testing times, which is why we're asking for your support. Every contribution will help us continue to produce local journalism that makes a measurable difference to our community.

Become a Supporter
Comments powered by Disqus