M?ody bokser Kuba walczy o ?ycie po debiucie na ringu w Great Yarmouth

Atlantis Tower Great Yarmouth. James Bass

Atlantis Tower Great Yarmouth. James Bass - Credit: Eastern Daily Press © 2016

W szpitalu m?ody bokser walczy o ?ycie, zapad?szy w ?pi?czk? po podczas swojej pierwszej amatorskiej walki.

Kuba Moczyk z Great Yarmouth walczy o ?ycie, zapad?szy w ?pi?czk? po doznaniu zagra?aj?cego ?yciu uszkodzenia mózgu w czasie trzeciej rundy walki na Atlantis Arenie w sobot? wieczorem.

Dwudziestodwulatek zosta? zabrany do szpitala uniwersyteckiego Jamesa Pageta, gdzie pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Jego bli?niacza siostra Magdalena powiedzia?a nam: „Trenowa? od dawna, nie móg? si? doczeka? kiedy dostanie si? na ring. To by?o jego marzenie. Byli?my sobie bliscy i rozmawiali?my ka?dego dnia po jego treningu. Mimo ?e chcia? by? bokserem, by? uprzejmym, mi?ym cz?owiekiem. Nigdy nikogo nie skrzywdzi?. Po prostu chcia? pokaza? co potrafi, i przynie?? dum? swojemu zespo?owi.'

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Aurelijusa Keree, który twierdzi ?e jest 'g??boko zasmucony' tym co si? sta?o.

Translation provided by Dina Pilarczyk.