Tragiczna ?mier? m?odego boksera Kuby Moczyka

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk - Credit: Picture: Magdalena Moczyk

M?ody bokser przegra? walk? o ?ycie po czterech dniach sp?dzonych na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Kuba Moczyk l.22 z Great Yarmouth, który od soboty przebywa? na OIOM-ie, zmar? zesz?ej nocy.

Szpital Jamesa Pageta w Gorleston potwierdzi?, ?e rodzina wyrazi?a zgod? na pobranie narz?dów zmar?ego.

Pan Moczyk zosta? zabrany do szpitala w sobot? wieczorem, po debiucie na ringu w Atlantis Arenie.

Translation provided by Dina Pilarczyk

English version available here.