Tragiczna ?mier? m?odego boksera Kuby Moczyka

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk - Credit: Picture: Magdalena Moczyk

M?ody bokser przegra? walk? o ?ycie po czterech dniach sp?dzonych na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Kuba Moczyk l.22 z Great Yarmouth, który od soboty przebywa? na OIOM-ie, zmar? zesz?ej nocy.

Szpital Jamesa Pageta w Gorleston potwierdzi?, ?e rodzina wyrazi?a zgod? na pobranie narz?dów zmar?ego.

Pan Moczyk zosta? zabrany do szpitala w sobot? wieczorem, po debiucie na ringu w Atlantis Arenie.


You may also want to watch:


Translation provided by Dina Pilarczyk

English version available here.

Most Read

Become a Supporter

This newspaper has been a central part of community life for many years. Our industry faces testing times, which is why we're asking for your support. Every contribution will help us continue to produce local journalism that makes a measurable difference to our community.

Become a Supporter
Comments powered by Disqus